IX Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 1 grudnia 2017 r. w Poznaniu
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" w Poznaniu

 

 

 

 

"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
 
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 1240 6595 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016, ogólna kwota otrzymanych w roku 2016 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 176 461,33 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 65 431,81 zł
darowizny pozostałe 111 029,52 zł
 
od osób prawnych 134 415,35 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2016 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1.darowizna w wysokości 20.000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 
"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014, ogólna kwota otrzymanych w roku 2014 darowizn wyniosła:
 
  • od osób fizycznych 134.338,64 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 23.213,60 zł
darowizny pozostałe 111.125,04 zł
 
  • od osób prawnych 134.458,28 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2014 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 30.000,00 zł otrzymana od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Al. Kasztanowa 4A, Kraków
2. darowizna w wysokości 15.000 zł otrzymana od Fundacji ENEA ul. Górecka 1, Poznań
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 

"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.

Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2015, ogólna kwota otrzymanych w roku 2015 darowizn wyniosła:
 
od osób fizycznych 177.993,65 zł,
 
w tym
darowizny 1% podatku 38.825,50 zł
darowizny pozostałe 139.168,15 zł
 
od osób prawnych 319.164,74 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony 
zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn 
na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2015 niżej wymienieni 
Darczyńcy:
 
1.darowizna w wysokości 45.000,00 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9 Gruszczyn
2. darowizna w wysokości 42.354,00 zł otrzymana od MALTESER HILFSDIENST E.V., KALKER HAUPTSTR. 22/24 Koln
3. darowizna w wysokości 30.000 zł otrzymana od Nadleśnictwo Czerniejewo, Głożyna 5 Czerniejewo
4. darowizna w wysokości 20.000 zł otrzymana od Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo, Kasprzaka 25 Warszawa
5. darowizna w wysokości 15.000,00 zł otrzymana od Fundacji ENEA , ul. Górecka 1 Poznań
 
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.
 
"Darowiznę można przeznaczyć na wybrane dzieło Fundacji, zaznaczając to np. w tytule przelewu.
Konto Fundacji:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98 nr rachunku PLN 
(IBAN): 76 12 40 65 95 1111 0000 5622 4537 
SWIFT: BPHKPLPK
 
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, ogólna kwota otrzymanych w roku 2013 darowizn wyniosła:
 
  • od osób fizycznych 134.733,87 zł,
w tym
darowizny 1% podatku 27.757,87 zł
darowizny pozostałe 106.976,00 zł
 
  • od osób prawnych 384.752,93 zł
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone zgodnie ze statutem Fundacji na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia oraz opieki wychowawczej i społecznej.
 
Pojedyncze darowizny w kwocie przewyższającej 15.000 zł lub kilka darowizn na łączną kwotę ponad 35.000 zł, przekazali w roku 2013 niżej wymienieni
 
Darczyńcy:
 
1. darowizna w wysokości 200.000,00 zł otrzymana od Banku Zachodniego WBK SA, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
2. darowizna w wysokości 60.000 zł otrzymana od UTAL Sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, Gruszczyn (62-006 Kobylnica)
3. darowizna w wysokości 60.000 zł otrzymana od Fundacji PGNiG S.A Im. Ignacego Łukaszewicza, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
 
Powyższe darowizny zostały przeznaczone na cele charytatywne.